Православный магазин
Бесплатно по России:
8 800 200 84 85
и с мобильного:
*
0224
с 9:00 до 21:00 ежедневно
order@zyorna.ru
с 9 до 21 ежедневно

Николай (Кожухаров),

епископ

Епископ Николай (в миру Николай Гаврилов Кожухаров; 1908–1981) — епископ Болгарской православной церкви, епископ Макариапольский.

Труды:

 • Нашата вяря (1950, в соавторстве с архимандритом Серафимом): Светлината на света / Архим. Николай. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 10-14. Във връзка с литургийното пасхално Евангелие (Иоан 1:1-17).
 • Православното богослужение : Същина, красота и сила / Архимандрит Николай. // ХХХІІІ, 1953, № 3, с. 16-19.
 • Евхаристия и Църковност / Макариополски Николай. // ХХХV, 1955, № 2-3, с. 19-24.
 • Моление за мир : Мирът като предмет на моление в богослужението на Християнската църква / Макариополски епископ Николай. // ХХХІХ, 1959, № 5, с. 13-20.
 • Светлината на света / Архим. Николай. // ХХХІ, 1951, № 4, с. 10-14. Във връзка с литургийното пасхално Евангелие (Иоан 1:1-17).
 • Преображение : Мисли по случай празника на Христовото Преображение / Макариополски епископ Николай. // XL, 1960, № 7-8, с. 8-11.
 • Св. Климент Охридски Чудотворец – светозарно и неугасващо светило на българската земя / Макариополски епископ Николай. // ХL, 1960, № 12, с. 1-4.
 • Победа на живота над смъртта / Макариополски епископ Николай. // ХLІІ, 1962, № 4, с. 1-2. Слово за Възкресение Христово.
 • Арменската църква / Макариополски епископ Николай. // ХLV, 1965.
 • Арменците в България: Отношения между българи и арменци / Макариополски еп. Николай. // ХLV, 1965, № 10,с. 1-7.
 • Домът Божи / Макариополски епископ Николай. // ХLІV, 1964, № 10-11, с. 1-3.За същността на храма.
 • Наръчник по православна литургика. (София, 1972).
Переплет: